Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-199

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 16 januari 2008

aan de minister van Landsverdediging

Legervliegtuigen - Koninklijke vluchten

invoer van gegevens
militaire luchtvloot
Koning en Koninklijke familie
defensieuitgaven

Chronologie

16/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
18/2/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-199 d.d. 16 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Aansluitend op mijn schriftelijke vraag nr. 3-1264 (Vragen en antwoorden nr. 3-24, blz. 1436) en mijn vraag om uitleg nr. 3-429 uit de vorige legislatuur (Handelingen nr. 3-88 van 16 december 2004, blz. 73) kreeg ik van de geachte minister graag een correct en volledig antwoord op volgende vragen:

1. Kan de geachte minister voor elke vlucht die door leden van het Hof in 2004, 2005, 2006 en 2007 werden verricht met legertoestellen volgende gegevens meedelen:

a. data van de vlucht (heen en terug);

b. bestemming van de vlucht;

c. namen van de passagiers;

d. doel van de vlucht;

e. het gebruikte legertoestel;

f. kostprijs?

2. Graag kende ik ook de totale kostprijs van alle vluchten die voor rekening van het Hof werden verricht voor elk van de vernoemde jaren.

Antwoord ontvangen op 18 februari 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. Wat betreft vlieguren ten voordele van leden van het Hof vindt u hieronder het overzicht per vliegtuigtype van de opdrachten die in 2004, 2005, 2006, en 2007 werden gepresteerd. De kostprijs van de uitgevoerde prestaties per jaar en per vliegtuigtype is vermeld.

2. De aan Defensie toegewezen opdrachten, zoals uiteengezet in de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting, omvatten onder andere, het verzekeren van het luchttransport ten voordele van bepaalde nationale autoriteiten, waaronder de leden van de Koninklijke Familie.

De opdrachten voor de Koninklijke Familie worden uitgevoerd ten laste van de aan Defensie toegekende middelen.

3. Verdere detailgegevens van de in de betrokken periode uitgevoerde vluchten betreffen statistische gegevens die, indien het geacht lid dit wenst, hem zullen worden overgemaakt, rekening houdend met het recht op privacy van de betrokken personen.

2004

2005

2006

2007

Tijdsduur

Euro

Tijdsduur

Euro

Tijdsduur

Euro

Tijdsduur

Euro

Airbus A310

21:35

136 566

28:20

196 707

07:22

61 338

24:59

210 235

Falcon DA 900

76:27

173 305

73:14

164 184

42:47

108 533

26:27

67 216

Falcon DA 20

2:25

4 554

18:55

34 831

32:36

65 973

06:04

10 564

Embraer

152:44

311 852

135:36

276 449

111:06

234 396

95:30

204 887

Totale kost

626 277

672 171

470 240

492 902