Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1976

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 10 november 2008

aan de minister van Landsverdediging

Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst

ministerie
overheidsapparaat
aanwerving
personeel op contractbasis
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

10/11/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2008 )
12/12/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1976 d.d. 10 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte minister mij voor de federale overheidsdienst die onder zijn bevoegdheid valt meedelen, en dit sinds zijn aantreden als bevoegd minister ter zake, welke de geografische herkomst (woonplaats) is van de contractuele ambtenaren die werden aangeworven ? Graag kreeg ik een opdeling per administratief arrondissement.

Antwoord ontvangen op 12 december 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

De geografische afkomst volgens administratief arrondissement van het contractueel personeel dat sinds mijn aantreden als bevoegd minister geworven werd, is als volgt:

a. AALST : 1

b. BRUSSEL: 3

c. CHARLERLOI: 3

d. HALLE-VILVOORDE: 3

e. LEUVEN : 1

f. LUIK: 1

g. NAMEN : 1

h. NIJVEL : 2

i. OOSTENDE: 2

j. TONGEREN: 1