Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1970

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 10 november 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst

ministerie
overheidsapparaat
personeel op contractbasis
officiŽle statistiek
geografische spreiding
aanwerving

Chronologie

10/11/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2337

Vraag nr. 4-1970 d.d. 10 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte minister mij voor de federale overheidsdiensten die onder haar bevoegdheid vallen meedelen, en dit sinds haar aantreden als bevoegd minister ter zake, welke de geografische herkomst (woonplaats) is van de contractuele ambtenaren die werden aangeworven ? Graag kreeg ik een opdeling per administratief arrondissement.