Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1899

van André Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) d.d. 29 oktober 2008

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Mede-eigendommen - Beheer - Klachten

mede-eigendom
beheer
beroep in administratieve zaken
makelaar

Chronologie

29/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1898
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-448
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2660

Vraag nr. 4-1899 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij het beheer van mede-eigendom komen in de praktijk meerdere problemen voor zoals de niet-naleving van wettelijke verplichtingen of van de deontologie.

De mede-eigenaars hebben de mogelijkheid om klacht in te dienen bij het Beroepsinstitut van vastgoedmakelaars (BIV).

Toch schijnt deze klachtenprocedure niet naar wens te verlopen.

Graag kreeg ik dan ook antwoord op volgende vragen :

1. Hoe verloop te procedure voor klachtenbehandeling bij het BIV ?

2. Hoe wordt de klager gehoord ?

3. Hoe wordt de klager in kennis gesteld van het resultaat waartoe de behandeling van de klacht heeft geleid ?

4. Welke is de timing die wordt gevolgd ?

5. Waarover gaan de meeste klachten ?

6. Welke ruchtbaarheid wordt gegeven aan de verschillende klachtenbehandelingen ?

7. Hoeveel klachten werden ingediend in 2007 en hoeveel klachten werden in datzelfde jaar behandeld ? Welke is de evolutie van het aantal klachten in de laatste jaren ?