Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1865

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 28 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden

ministerie
arbeidsongeval
aansprakelijkheidsvordering
Rekenhof (BelgiŽ)

Chronologie

28/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2563

Vraag nr. 4-1865 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks keert de overheid belangrijke bedragen uit aan overheidspersoneelsleden die slachtoffer werden van een arbeidsongeval of aan hun rechthebbenden. Het gaat over bezoldigingen tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid (loonverlies) en vergoedingen voor medische kosten, en over rente of kapitaal bij blijvende arbeidsongeschiktheid of bij overlijden.

Wanneer personeelsleden van federale overheidsdiensten door de fout van derden slachtoffer worden van een arbeidsongeval, kan de overheid de vergoedingen die ze betaald heeft aan de betrokken personeelsleden-slachtoffers of aan hun rechthebbenden, recupereren bij de aansprakelijke derden.

Een onderzoek van het Rekenhof wees uit dat bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie een aantal terugvorderingen onvolledig was. Andere werden laattijdig opgestart, soms meer dan een jaar na het ongeval. Nog andere waren onvoldoende opgevolgd.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze terugvorderingen volledig, systematisch en tijdig te laten uitvoeren ?

Welke maatregelen werden reeds genomen om tot een betere opvolging te komen ?