Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1852

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 28 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden

ministerie
arbeidsongeval
aansprakelijkheidsvordering
civiele aansprakelijkheid
schade
Rekenhof (BelgiŽ)

Chronologie

28/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
27/11/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1852 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks keert de overheid belangrijke bedragen uit aan overheidspersoneelsleden die slachtoffer werden van een arbeidsongeval of aan hun rechthebbenden. Het gaat over bezoldigingen tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid (loonverlies) en vergoedingen voor medische kosten, en over rente of kapitaal bij blijvende arbeidsongeschiktheid of bij overlijden.

Wanneer personeelsleden van federale overheidsdiensten door de fout van derden slachtoffer worden van een arbeidsongeval, kan de overheid de vergoedingen die ze betaald heeft aan de betrokken personeelsleden-slachtoffers of aan hun rechthebbenden, recupereren bij de aansprakelijke derden. Een onderzoek van het Rekenhof wees uit dat de Federale Overheidsdients (FOD) FinanciŽn in zulke gevallen geen werkgeversbijdragen terugvordert, hoewel de wet die mogelijkheid voorziet.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om ook de werkgeversbijdragen systematisch te laten terugvorderen ?

Antwoord ontvangen op 27 november 2008 :

Tijdens het bezoek van het Rekenhof begin 2007 heeft de administratie nota genomen van de opmerking dat bij de Arbeidsongevallendienst van mijn administratie de werkgeversbijdrage niet systematisch werd opgenomen in de schade-eis ten opzichte van aansprakelijke derden.

Het Rekenhof baseert zich hiervoor op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 14, §3, of 14bis, §3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de arbeidsongevallenwetgeving alsook op recente rechtspraak van het Hof van Cassatie.

Mijn diensten hebben vanzelfsprekend niet gewacht op het eindrapport van het Rekenhof, verschenen in de loop van 2007, maar passen dit reeds systematisch toe vanaf begin 2007, datum van het bezoek van het Rekenhof.