Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-182

van Helga Stevens (CD&V N-VA) d.d. 16 januari 2008

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Zwangerschapsafbrekingen - Terugbetaling door het RIZIV - Regionale verschillen

abortus
ziekteverzekering
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
geografische spreiding

Chronologie

16/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
28/2/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-182 d.d. 16 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 2002 hebben de meeste abortuscentra een conventie afgesloten met het RIZIV en wordt een eerste gesprek en de zwangerschapsonderbreking terugbetaald door het RIZIV. De morning after-pil is beschikbaar sinds 2001 en wordt terugbetaald sinds 2004.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen:

1. Kan zij de cijfers geven per jaar en per provincie (inclusief voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) van het aantal terugbetalingen door het RIZIV van abortussen sinds 2002?

2. Kan zij de cijfers geven per jaar en per provincie (inclusief voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) van het aantal terugbetalingen door het RIZIV van het eerste gesprek in de abortuscentra of ziekenhuizen sinds 2002?

3. Kan zij de cijfers geven per jaar en per provincie (inclusief voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) van het aantal terugbetalingen door het RIZIV van de morning after-pil sinds 2004?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2008 :

De uitsplitsing van de uitgaven per provincie in het raam van de overeenkomst voor de medische en psychosociale begeleiding van ongewenste zwangerschappen is pas vanaf 2005 bekend. Voor de voorafgaande jaren zijn enkel de globale uitgaven bekend. Voor 2007 is momenteel enkel het eerste semester bekend.

1. In het kader van de overeenkomst tussen de abortuscentra en het RIZIV maken de zwangerschapsafbrekingen deel uit van de tweede verstrekking die ook de medische en psychosociale follow-up omvat.

Verdeling van het aantal verstrekkingen en de uitgaven :

1.1. Voor het hele land, van 2002 tot 2004 :

Aantal

Uitgaven

2002

1 748

393 755

2003

9 372

2 082 368

2004

12 203

2 675 265

1.2. Uitsplitsing per provincie, van januari 2005 tot juni 2007 :

2005

2006

2007 (1e semester)

Aantal

Uitgaven

Aantal

Uitgaven

Aantal

Uitgaven

Antwerpen

1 551

347 213,09

1 687

383 833,26

1 105

257 189,74

Waals Brabant

418

93 695,58

422

96 075,74

216

50 187,65

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2 585

578 449,83

2 740

623 548,61

1 417

329 655,74

Henegouwen

1 005

224 792,72

1 168

265 921,91

608

141 525,29

Luik

1 232

275 871,15

1 407

318 982,32

677

157 555,73

Limburg

731

163 680,70

782

177 915,85

521

121 246,56

Luxemburg

213

47 706,15

278

63 337,48

127

29 656,31

Namen

536

119 994,30

665

151 369,48

325

75 644,11

Oost-Vlaanderen

1 116

249 704,62

1 173

260 784,39

631

146 904,61

Vlaams Brabant

862

193 066,23

955

217 239,97

619

143 955,10

West-Vlaanderen

1 057

236 776,37

1 027

233 503,19

644

149 948,14

Totaal

11 306

2 530 951

12 305

2 792 512

6 892

1 603 469

2. De eerste medische en psychosociale gesprekken met de rechthebbende vormen een afzonderlijke verstrekking in het kader van de overeenkomst met de abortuscentra. Voor de rechthebbenden die een zwangerschapsafbreking in het ziekenhuis wensen, kunnen de eerste gesprekken in sommige gevallen worden terugbetaald in het raam van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (bijvoorbeeld : raadpleging van een gynaecoloog), maar ze kunnen dan niet worden onderscheiden van verstrekkingen die omwille van een andere medische reden worden verricht.

Verdeling van het aantal verstrekkingen en de uitgaven in het raam van de overeenkomst :

2.1. Voor het hele land, van 2002 tot 2004 :

Aantal

Uitgaven

2002

1 968

284 161

2003

10 704

1 558 997

2004

14 224

2 097 622

2.2. Uitsplitsing per provincie, van januari 2005 tot juni 2007 :

2005

2006

2007 (1e semester)

Aantal

Uitgaven

Aantal

Uitgaven

Aantal

Uitgaven


1 888

284 219

2 057

314 765

1 366

214 303

Waals Brabant

486

73 159

497

76 138

247

38 690

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2 961

445 826

3 207

490 977

1 690

264 778

Henegouwen

1 172

176 364

1 362

208 643

725

113 574

Luik

1 471

221 652

1 690

258 729

826

129 396

Limburg

840

126 578

910

139 362

612

95 976

Luxemburg

232

34 958

310

47 519

143

22 332

Namen

618

93 202

782

119 818

370

58 025

Oost-Vlaanderen

1 249

188 118

1 321

201 649

681

106 805

Vlaams Brabant

975

146 784

1 100

168 379

713

111 504

West-Vlaanderen

1 209

182 229

1 139

174 261

718

112 473

Totaal

13 101

1 973 089

14 375

2 200 239

8 090

1 267 856

Uit een studie die betrekking had op de eerste drie jaren dat de overeenkomst van toepassing was, is gebleken dat de geleidelijke toename van het aantal verstrekkingen in het kader van de overeenkomst gepaard is gegaan met een vermindering van het aantal baarmoedercurettages dat werd verricht in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, wat suggereerde dat de ene prestatie is vervangen door een andere prestatie.

3. De cijfers van het aantal terugbetalingen van de « morning after-pil » van 2004 tot 31 augustus 2007 staan in de volgende tabel :

Aantal

2004

2005

2006

2007 (8 maanden)

Antwerpen

70

76

93

91

Waals Brabant

34

23

76

52

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

109

195

280

140

Henegouwen

100

99

136

76

Luik

143

133

169

96

Limburg

32

38

35

33

Luxemburg

15

28

21

18

Namen

22

35

46

36

Oost-Vlaanderen

42

72

73

65

Vlaams Brabant

38

64

87

59

West-Vlaanderen

53

45

62

38

Totaal

658

808

1 078

704