Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1801

van Margriet Hermans (Open Vld) d.d. 16 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Veehouderij - Gebruik antibiotica - Risico's - Maatregelen

veeteelt
antibioticum
volksgezondheid
gezondheid van dieren
veterinair product
antimicrobiŽle resistentie

Chronologie

16/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2318

Vraag nr. 4-1801 d.d. 16 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar een onrustwekkend bericht in het Nederlandse Agrarisch Dagblad van 24 september 2008 over de stijging van het gebruik van antibiotica in de veehouderij met 9 %. Het spreekt voor zich dat dit een nefaste ontwikkeling is. De mens neemt immers deze producten op via de melkproducten en de vleesconsumptie. Hierdoor neemt de resistentie van de ziektes tegen antibiotica toe.

Ik had dan ook volgende vragen voorgelegd :

1) Hoe reageert de geachte minister op de vaststelling dat in Nederland er een sterke groei is van het gebruik van antibiotica bij de veehouderij en kan zij de stand van zaken geven in ons land ? Is er ook in ons land sprake van een stijging met 9 % ?

2) Deelt zij de mening dat de jaarlijkse stijging van het geneesmiddelengebruik een gevaar is voor de volks- en diergezondheid ?

3) Bestaat er heden een centrale, transparante en onafhankelijk registratie van het gebruik van receptplichtige diergeneesmiddelen en zo ja, welke diergeneesmiddelen kennen de grootste stijging ? Zo neen, waarom bestaat dit niet en is zij bereid dergelijk systeem in samenspraak met de regio's uit te bouwen ?

4) Hoe perkt zij het gebruik van diergeneesmiddelengebruik in ? Zijn andere maatregelen vereist en zo ja de welke ? Zo neen, waarom niet ?