Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1773

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de minister van Landsverdediging

Korpskredieten - Aanvraag - Gebruik - Opstellen van een referentiekader

krijgsmacht
Rekenhof (BelgiŽ)
begrotingskrediet
uitvoering van de begroting
informatieverwerkend systeem
ministerie

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
30/10/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1773 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de diversiteit aan richtlijnen over de interne rapportering inzake de aanvraag en het gebruik van korpskredieten, zowel naar inhoud, vorm als frequentie, de vergelijkbaarheid en de vlotte communicatie bemoeilijken tussen de lokale eenheden en de betrokken stafdiensten. Volgens het Rekenhof moet er daarom een eenvormig en eenduidig referentiekader opgesteld worden.

Heeft de geachte minister reeds zo'n referentiekader laten opstellen ? Vanaf welke datum wordt dit van kracht ?

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Studies werden aangevat teneinde de mogelijkheden na te gaan om van de huidige geintegreerde logistieke toepassing van Defensie (Integrated Logistics Information and Automation System of ILIAS) een centraal geïnformatiseerd beheerssysteem en een referentiekader te maken voor alle begotingsgebruiksrechten binnen Defensie.

Op korte termijn is dit technisch slechts haalbaar voor gebruiksrechten die een gelijkaardig uitgavenpatroon vertonen als deze die actueel in de toepassing worden opgevolgd.

Deze piste wordt actueel verder uitgewerkt om gebruiksrechten van andere budgettaire antennes dan deze van de algemene directie Material Resources te kunnen opvolgen.

Na een positieve evaluatie zal dit tot alle budgettaire antennes en op termijn tot andere types uitgaven uitgebreid kunnen worden.