Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1772

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de minister van Landsverdediging

Ministerie van Defensie - Lokale aankopen - Omzeilen van a priori-controles - Maatregelen

Rekenhof (BelgiŽ)
overheidsopdracht voor leveringen
overheidscontract
krijgsmacht
ministerie
overheidsopdrachten

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
13/11/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1772 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat bij de zogenaamde lokale aankopen bij Defensie een aantal a priori-controles expliciet worden omzeild, soms met medeweten van de stafdiensten. Het Rekenhof merkt daarbij op dat sommige factoren aanleiding geven tot het omzeilen van die controles : de delegatiedrempels zijn niet altijd afgestemd op de lokale noden in de eenheid, de centrale stafdiensten moeten soms afwijkingen toestaan om dringende behoeften op te vangen, voor bepaalde goederen is de materieelbeheerder niet steeds door alle eenheden gekend, en de middelen worden soms laattijdig ter beschikking gesteld van de lokale aankoopdiensten.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om het omzeilen van sommige a priori-controles tegen te gaan ?

Welke organisatorische maatregelen werden in het bijzonder reeds genomen om de tekortkomingen weg te werken die klaarblijkelijk aan de basis liggen van het omzeilen van deze controles ?

Antwoord ontvangen op 13 november 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Sedert de doorlichting door het Rekenhof van de interne controle op de lokale aankopen van Defensie werden organisationele en procedurele maatregelen genomen die het omzeilen van de a priori controles dienen in te perken. Deze maatregelen werden omstandig uiteengezet in het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 52-50 van de heer Volksvertegenwoordiger Dirk Vijnck van 13 juni 2008. (Kamer, Vragen en Antwoorden nr.52-027,blz.6802)