Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1764

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

FOD Justitie - Dienst Rechterlijke Organisatie - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging

griffies en parketten
invoer van gegevens
gegevensbescherming
ministerie

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2556

Vraag nr. 4-1764 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De elektronische registratiesystemen zijn bij de meeste departementen elementair beveiligd en selectief toegankelijk. Bij de dienst Rechterlijke Organisatie van de FOD Justitie houdt de toegangsbeveiliging volgens het Rekenhof onvoldoende rekening met de functiescheiding.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de selectieve toegankelijkheid van de elektronische registratiesystemen beter af te stemmen ?