Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1752

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

FOD Economie - Onvolledige inventarissen - Maatregelen

ministerie
Rekenhof (BelgiŽ)
telling
invoer van gegevens
computerprogramma

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
12/12/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1752 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof heeft erop gewezen dat bij een aantal FOD's de inventarissen onvolledig zijn. Bij de FOD Economie worden bijvoorbeeld alleen de goederen bestemd voor de centrale opslagplaats opgenomen in de inventaris.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om een volledige inventaris te laten opstellen die alle diensten en alle goederen omvat ?

Antwoord ontvangen op 12 december 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

In antwoord op zijn vraag gelieve te noteren dat de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, naast de geciteerde inventaris van de goederen bestemd voor de centrale opslagplaats, eveneens beschikt over een inventaris van PC’s (vaste en draagbare), servers, rollend materieel, meubilair en kopieertoestellen.

Al deze inventarissen worden continu up-to-date gehouden en periodiek vergeleken met de werkelijkheid.

Deze info zal eveneens aan het Rekenhof worden meegedeeld in het kader van een lopend onderzoek bij de FOD’s omtrent de materiële vaste activa.