Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1748

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de minister van Landsverdediging

FOD Defensie - Facturen - Interne vertragingen bij het doorsturen - Maatregelen

facturering
Rekenhof (BelgiŽ)
overheidsboekhouding
betalingstermijn
ministerie

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
30/10/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1748 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het Rekenhof vermelden de meeste departementen als de belangrijke interne oorzaak van laattijdige betalingen de vertragingen bij het doorsturen van facturen/schuldvorderingen tussen de betrokken diensten. Bij Defensie worden laattijdige betalingen soms veroorzaakt doordat buitendiensten de facturen te laat doorsturen naar de sectie Vereffening en Begroting BFA-L.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om een snellere doorzending van de facturen door de buitendiensten te garanderen ?

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vraag.

De maatregelen genomen in de schoot van Defensie om de termijnen van het doorsturen van de facturen naar de sectie Vereffening en Vastlegging (BFA-L) te verminderen zijn de volgende :