Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1745

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Pensioenbijdragen - Aanvragen tot storting - Controle - Geautomatiseerde opvolgings- en controleprocedure

pensioenregeling
sociale bijdrage
Rijksdienst voor Pensioenen
Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen
Pensioendienst voor de overheidssector

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2616

Vraag nr. 4-1745 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In juli 2008 heeft het Rekenhof in zijn rapport over de overdracht van pensioenbijdragen gewezen op ernstige structurele tekortkomingen. Als reactie daarop heeft de geachte minister de betrokken administraties opgedragen in het kader van het inrichtingsplan en het operationeel plan ter versterking van de controlefunctie, een geautomatiseerde procedure uit te werken voor de opvolging en de controle van de aanvragen tot storting.

a. Wordt deze geautomatiseerde procedure uitgewerkt door Pensioendienst voor de Overheidssector, door de Rijksdient voor Pensioenen, of door een andere administratie ? Zo ja, welke ?

b. Welke einddatum is voorzien voor de inwerkingstelling van deze procedure ?