Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1744

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

POD Maatschappelijke Integratie - Openstaande facturen - Registratie - Automatisch overzicht

ministerie
facturering
schuldvordering
invoer van gegevens
computerprogramma
gegevensbank

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2615

Vraag nr. 4-1744 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een aantal departementen kunnen op grond van de beschikbare gegevensbanken een automatisch overzicht van alle openstaande facturen genereren. Dit geldt bijvoorbeeld voor Defensie. Ook de vier horizontale FOD's, de FOD FinanciŽn, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de POD Wetenschapsbeleid beschikken over deze mogelijkheid. Bij andere departementen kan een overzicht van openstaande facturen alleen manueel worden samengesteld. Maar de POD Maatschappelijke Integratie bleek niet in staat te zijn exhaustieve crediteurensaldilijsten voor te leggen.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds getroffen om deze lacune weg te werken ?

Waarom werden geen gegevensbanken gebruikt zoals bijvoorbeeld bij Defensie of bij de FOD FinanciŽn ? Het systeem bestaat en het lijkt te werken.

Waarom kon men zelfs geen manueel overzicht van de openstaande facturen opstellen ?