Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1733

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

FOD Sociale Zekerheid - Onvolledige inventarissen - Maatregelen

Rekenhof (BelgiŽ)
ministerie
telling
invoer van gegevens
computerprogramma

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
5/11/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1733 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof heeft erop gewezen dat bij een aantal FOD's de inventarissen onvolledig zijn. Bij de FOD Sociale Zekerheid hebben alleen de ICT-diensten een volledige inventaris.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om een volledige inventaris te laten opstellen die alle diensten en alle goederen omvat ?

Antwoord ontvangen op 5 november 2008 :

De vaste activa van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid wordt opgevolgd via Servicedesk HP.

Aan alle meubels en belangrijke activa wordt er een barcode aangebracht zodat iedere activa gescand en opgevraagd kan worden via het systeem. Het systeem omvat alle bestaande activa vanaf een waarde van meer dan 25 euro. Vanaf januari 2009 zal de aanschafwaarde van de nieuwe activa in de databank toegevoegd worden.

Daarnaast wordt er in 2009 gestart met de analyse van de huidige aankoopprocedures en begrotingsprocessen in het kader van het interdepartementaal project FEDCOM.  

Binnen deze toepassing werd er trouwens een module aangekocht door de FOD Budgeten en Beheerscontrole (B&B) die gebruikt wordt voor de aanwending van FEDCOM voor de registratie en opvolging van de inventaris.

Dit zal een verdere optimalisatie mogelijk maken van de opvolging van de inventaris tijdens het jaar 2009.