Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1721

van Els Van Hoof (CD&V N-VA) d.d. 2 oktober 2008

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging

gelijke behandeling van man en vrouw
gehandicapte
werknemer met een beperking
overheidsapparaat
buitenlandse staatsburger
officiŽle statistiek
ministerie
sociale integratie

Chronologie

2/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
23/10/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1727

Vraag nr. 4-1721 d.d. 2 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Actieplan 2005-2007 voor het bevorderen van de diversiteit heeft de federale overheid ervoor gekozen om zich in eerste instantie toe te spitsen op drie aspecten van diversiteit :

- de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen ;

- tewerkstelling van mensen met een handicap ;

- de integratie van personen met een vreemde afkomst in het openbaar ambt.

Graag had ik vernomen hoeveel personen uit de doelgroep werkzaam zijn binnen de FOD's en de POD's onder uw bevoegdheid, voor elk van de drie doelgroepen (vrouwen, mensen met een handicap en personen met een vreemde afkomst) afzonderlijk en telkens zowel in absolute cijfers als procentueel :

1. in globo ;

2. per niveau :

- mandaathouders ;

- niveau A ;

- niveau B ;

- niveau C ;

- niveau D.

Antwoord ontvangen op 23 oktober 2008 :

Ik heb de eer het achtbare lid het volgende mede te delen :

In globo :

Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer (M&V) : 1 283 personen.

Gelijkheid van vrouwen en mannen

Absolute cijfer: 691 mannen en 592 vrouwen.

Percentage : 53,86% mannen en 46,14% vrouwen.

Mensen met een handicap

Voor deze categorie, doen wij een verschillende berekening : voltijdse equivalenten (VTE). Bepaalde personen met een handicap, werken niet voltijds en anderen worden als personen met een zware handicap beschouwd. Deze laatsten maken deel uit van een categorie die toelaat dat wij ze dubbel tellen.

Absolute cijfer: 29 personen (30,6 VTE).

Percentage : 29 personen : 2,26% ; 30,6 VTE : 2,61%

Personen van vreemde afkomst

Absolute cijfer: /.

Percentage: /.

Het is momenteel moeilijk inlichtingen te verschaffen over dit onderwerp. Betreffende de herkomst van de medewerkers, is er volgens de FOD Personeel en Organisatie (P&O) geen algemene en officiële definitie voor de federale overheid (in tegenstelling tot de Vlaamse Gemeenschap), en bovendien bestaat er geen systeem dat toelaat om de personen met buitenlandse herkomst te identificeren bij de FOD. Als gevolg daarvan ligt het verzamelen van gegevens betreffende herkomst gevoelig en moet men voorzichtig zijn bij eventuele monitoring.

In 2006 heeft een werkgroep, bestaande uit de vier regionale tewerkstellingsdiensten (VDAB, ORBEM/BGDA, FOREM, ADG), het Centrum voor gelijke kansen en de wetenschappers Albert Martens en Andréa Réa dieper nagedacht over een monitoring op socio-economisch vlak bespreekbaar te maken op nationaal niveau. In afwachting van de resultaten van deze debatten en dus van een gemeenschappelijke definitie, heeft de federale administratie dus momenteel geen eigen definitie en bijgevolg ook geen monitoringsysteem.

Per niveau :

Gelijkheid van vrouwen en mannen

Mandaathouders :

Absolute cijfer: 20 mannen en 5 vrouwen.

Percentage : 80% mannen en 20% vrouwen.

Niveau A :

Absolute cijfer: 234 mannen en 102 vrouwen.

Percentage : 69,64% mannen en 30,36% vrouwen.

Niveau B :

Absolute cijfer: 127 mannen en 47 vrouwen.

Percentage : 72,99 % mannen en 27,01% vrouwen.

Niveau C :

Absolute cijfer: 220 mannen en 200 vrouwen.

Percentage : 52,38% mannen en 47,62% vrouwen.

Niveau D :

Absolute cijfer: 90 mannen en 238 vrouwen.

Percentage : 27,44% mannen en 72,56% vrouwen.

Mensen met een handicap

29 personen : 30,6 VTE.

Mandaathouders :

Absolute cijfer: 0.

Percentage : 0%

Niveau A :

Absolute cijfer: 3 personen (4 VTE).

Percentage : 3 personen : 10,34% (29 = 100%),

4 VTE : 13,07% VTE (30,6 = 100%).

Niveau B :

Absolute cijfer : 0.

Percentage : 0%.

Niveau C :

Absolute cijfer : 8 personen (7,1 VTE).

Percentage : 8 personen : 27,59% (29 = 100%),

7,1 VTE : 23,20 % VTE (30,6 = 100%).

Niveau D :

Absolute cijfer: 18 (19,5 VTE).

Percentage : 18 personen : 62,06% (29 = 100%),

19,5 VTE : 63,72 % VTE (30,6 = 100%).

Personen van vreemde afkomst

Zie opmerking bij de gegevens in globo.