Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1559

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 15 september 2008

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Verdrag van Lissabon - Ratificatie

Europese Unie
Europese verdragen
Verdrag betreffende de Europese Unie
ratificatie van een overeenkomst
Verdrag van Lissabon

Chronologie

15/9/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/10/2008 )
20/10/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1559 d.d. 15 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte minister een stand van zaken geven inzake de ratificatie van het Verdrag van Lissabon door BelgiŽ†?

Op welke datum stemden de parlementen van de verschillende gefedereerde entiteiten in met het verdrag†?

Op welke datum werden de goedgekeurde ontwerpen van decreet (ordonnantie) door de betrokken regeringen van de entiteiten bekrachtigd en afgekondigd?

Antwoord ontvangen op 20 oktober 2008 :

De werkgroep Gemengde Verdragen heeft op 21 september 2007 vastgelegd dat het Verdrag van Lissabon een gemengd verdrag is. Dit impliceerde dat dit Verdrag goedgekeurd moest worden op het federale niveau en op het niveau van de gewesten en gemeenschappen.

De parlementaire procedures zijn op dit ogenblik zowel bij de federale als bij de gefedereerde entiteiten afgerond.

Zoals het geachte lid weet, keurde de Senaat het Verdrag van Lissabon goed op 6 maart 2008 waarna de Kamer van volksvertegenwoordigers deze op 10 april 2008 op haar beurt goedkeurde. Het Waalse Parlement keurde het Verdrag goed op 14 mei 2008. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap keurde het Verdrag goed op 19 mei 2008. Het Parlement van de Franse Gemeenschap keurde het Verdrag goed op 20 mei 2008. Het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie keurden het Verdrag goed op 27 juni 2008. Het Vlaamse Parlement keurde het Verdrag goed op 10 juli 2008.

Wat de bekrachtiging en afkondiging van de goedkeuringswetten, -decreten en -ordonnanties betreft, is de situatie als volgt:

De Koning heeft de goedkeuringswet bekrachtigd en afgekondigd op 19 juni 2008. De regering van de Duitstalige Gemeenschap heeft het goedkeuringsdecreet bekrachtigd en afgekondigd op 19 mei 2008. De Waalse regering heeft het goedkeuringsdecreet bekrachtigd en afgekondigd op 22 mei 2008. De regering van de Franse Gemeenschap heeft het goedkeuringsdecreet bekrachtigd en afgekondigd op 23 mei 2008. De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hebben de goedkeuringsordonnanties bekrachtigd en afgekondigd op 10 juli 2008. De Vlaamse regering is nog niet overgegaan tot de bekrachtiging en afkondiging van het decreet.

Wanneer de Vlaamse regering het ontwerpdecreet bekrachtigd en goedgekeurd zal hebben, zal de Koning het ratificatieinstrument kunnen tekenen. Dit instrument is neergelegd bij de depositaris van het Verdrag in Rome op datum van 15 oktober.