Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1547

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 5 september 2008

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Verenigde Naties - Veiligheidsraad - Voorzitterschap door BelgiŽ - Taalgebruik

VN
Veiligheidsraad VN
taalgebruik
officiŽle taal

Chronologie

5/9/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008 )
17/10/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1547 d.d. 5 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de maand augustus†2008 bekleedde BelgiŽ het voorzitterschap van de Verenigde Naties (VN) Veiligheidsraad. De VN beschikt over zes officiŽle talen, maar slechts twee daarvan worden in de praktijk door het VN-secretariaat gebruikt, met name het Engels en het Frans. De overgrote meerderheid van de landen gebruikt echter het Engels als diplomatieke taal.

Naar ons wordt meegedeeld, heeft het Belgisch voorzitterschap tijdens de zittingen uitsluitend het Frans gebruikt. Er zou namelijk een richtlijn bestaan voor Belgische diplomaten om tijdens formele zittingen uitsluitend het Frans te gebruiken, terwijl bij informele gesprekken er een pragmatische aanpak zou gelden en meestal Engels wordt gesproken.

Zijn er effectief instructies gegeven voor wat het taalgebruik betreft van het diplomatieke korps en zo ja, hoe luiden die? Hoe worden deze instructies gemotiveerd?

Wordt er desgevallend overwogen deze instructies te herzien in het licht van het bestaan van drie taalgemeenschappen in dit land, waarvan de Nederlandse getalsmatig de belangrijkste is, en de noodzaak om dientengevolge in de internationale betrekkingen bij voorkeur een ďneutrale ď, vreemde taal te gebruiken ten einde te voorkomen dat dit land internationaal gezien als een Franstalige land zou worden beschouwd?

Antwoord ontvangen op 17 oktober 2008 :

Binnen het systeem van de Verenigde Naties (VN) zijn er formeel zes officiële talen: Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans. Tijdens formele zittingen, waar vertaling naar deze talen voorzien worden, gebruikt België het Frans gezien het de enige taal is, die zowel in België als in de VN een officieel statuut heeft.

In VN-onderhandelingsprocessen en de voorbereiding van formele zittingen is het Engels de facto de voertaal. België gebruikt hier net zoals Spanje, Rusland, China, Egypte en ook Frankrijk het Engels.

Er zijn geen bijzondere instructies die onze diplomaten zouden verplichten stelselmatig één bepaalde taal te gebruiken in hun diplomatieke contacten.