Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1146

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 17 juni 2008

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Rekenhof - Fedasil - Openstaande vorderingen

Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
Rekenhof (BelgiŽ)
schuldvordering

Chronologie

17/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2602

Vraag nr. 4-1146 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het Rekenhof heeft Fedasil te weinig ondernomen om openstaande vorderingen, ten laste van de Centrale dienst der vaste uitgaven (CDVU) (0,4 miljoen euro) en ten laste van het Europees Vluchtelingenfonds (0,3 miljoen euro) binnen een redelijke termijn in te vorderen.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om openstaande vorderingen van Fedasil binnen een redelijke termijn te laten afhandelen?