Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1139

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 17 juni 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Samenwerking

jongerenarbeid
eerste betrekking
werkgelegenheidsbevordering
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
administratieve samenwerking
uitwisseling van informatie
ministerie

Chronologie

17/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2283

Vraag nr. 4-1139 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In hun antwoord op het verslag van het Rekenhof over de startbaanovereenkomst hebben de ministers van Sociale Zaken en Werk aangekondigd erover te zullen waken dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan de FOD Werkgelegenheid zo snel mogelijk de zogeheten grijze lijst zou overzenden, zodat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de toepassing van de reglementering kan controleren. Ze zullen er dus voor zorgen dat de twee instellingen procedures opstellen om de nodige informatie uit te wisselen.

Het Rekenhof stelt ook vast dat er, op het ogenblik van de audit, lastenverlagingen zijn toegekend voor de jaren na 2003 zonder dat de RSZ enige garantie had over de naleving van de verplichte indienstneming van jongeren. De RSZ had de naleving van die verplichting niet gecontroleerd en had niet overlegd met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om een lijst op te stellen van werkgevers die in overtreding waren. Het is dus duidelijk dat de samenwerking tussen de RSZ en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dringend gereorganiseerd moet worden.

Welk maatregelen heeft de geachte minister genomen ten aanzien van de RSZ om op korte termijn een procedure op te stellen voor een snelle en efficiŽnte samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg? Wanneer wordt deze van kracht?