Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1120

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 13 juni 2008

aan de minister van Migratie- en Asielbeleid

Mensenhandel - Slachtoffers - Verblijfsvergunning - Toekenningsvoorwaarden

slachtofferhulp
verblijfsrecht
misdaadbestrijding
illegale migratie
prostitutie
officiŽle statistiek
mensenhandel
slachtoffer

Chronologie

13/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2679

Vraag nr. 4-1120 d.d. 13 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Belgische wetgeving biedt het slachtoffer van mensenhandel bescherming en een tijdelijke verblijfsvergunning als drie voorwaarden worden vervuld: weggaan uit het milieu dat haar uitbuit, zich laten begeleiden door ťťn van de drie gespecialiseerde opvangcentra (PAG-ASA, SŁrya en Payoke) en klacht indienen of getuigen tegen de uitbuiters.

Na afloop van het proces, als de klacht of de getuigenis tot een veroordeling heeft geleid, heeft het slachtoffer recht op een definitieve verblijfsvergunning. Die procedure is geldig voor de slachtoffers van alle vormen van mensenhandel, met inbegrip van prostitutie.

We hebben echter vernomen dat de Dienst Vreemdelingenzaken het slachtoffer na een veroordeling niet langer automatisch een definitieve verblijfsvergunning zou geven. Kunt u me daar meer uitleg over geven? Hoeveel definitieve verblijfsvergunningen werden de jongste vijf jaar uitgereikt aan slachtoffers van mensenhandel?

Als een slachtoffer niet met het gerecht samenwerkt, kan hij of zij kiezen tussen een illegaal bestaan of een terugkeer naar het land van oorsprong. Denkt u niet dat BelgiŽ die slachtoffers in dergelijke gevallen humanitaire hulp moet bieden?