Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1067

van André Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) d.d. 6 juni 2008

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Verpleegkundigen - Diplomabonificatie bij de berekening van het overheidspensioen - Discriminatie

verplegend personeel
pensioenregeling
beroepsloopbaan
diploma
gelijke behandeling

Chronologie

6/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2601

Vraag nr. 4-1067 d.d. 6 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het gaat om A1- en A2-verpleegkundigen.

Momenteel wordt een diplomabonificatie enkel toegekend bij diploma’s die gerangschikt zijn in de categorie van het hoger onderwijs met volledig leerplan en met een studieduur gelijk aan of hoger dan twee jaar: universitair en niet-universitair hoger onderwijs, hoger technisch, zeevaart- of kunstonderwijs. Ook de diploma’s die voor 1 januari 1970 onder dit onderwijsniveau vielen maar geen hoger onderwijs met volledig leerplan inhielden, krijgen die bonificatie.

Met andere woorden, voor een A1-verpleegkundige telt een bonus van drie jaar mee bij het berekenen van het pensioen. Inderdaad, na de middelbare studies kan een verpleegkundige niet onmiddellijk over inkomen beschikken, aangezien er nog drie jaar gestudeerd moet worden om het diploma te behalen.

Een A2-verpleegkundige krijgt deze bonus niet. Nochtans kunnen deze studies pas aangevat worden vanaf 18 jaar. Wat het eigenlijke werkt betreft, is er ook weinig verschil. Wel kan een A2-verpleegkundige nooit bevorderd worden en evenveel verdienen als een A1-verpleegkundige.

A2-verpleegkundigen zijn broodnodig. Aan de andere kant worden zij voortdurend gediscrimineerd.

Vermits de toelatingsvoorwaarden en de duur van de studies die nodig zijn voor het behalen van een A2 diploma in de verpleegkunde het onmogelijk maken voor de leeftijd van 21 jaar in dienst te treden, is een diplomabonificatie dan ook niet de logica zelve?