Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1045

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 3 juni 2008

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Russische Federatie - Voormalige Sovjetrepublieken - Consulaire overeenkomsten

Rusland
Baltische staten
consulaat
ambassade
diplomatieke betrekking
USSR

Chronologie

3/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 )
22/7/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1045 d.d. 3 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 12†juli†1972 ondertekenden BelgiŽ en de toenmalige Sovjet-Unie een consulaire overeenkomst. Deze overeenkomst trad op 25†juli†1975 in werking. Er is ondertussen een nieuwe overeenkomst gesloten met de Russische Federatie, namelijk in Moskou op 22†december†2004.

1. Waarom was er nood aan een nieuwe overeenkomst met de Russische Federatie, aangezien de Russische Federatie toch de rechtsopvolger is van de gedesintegreerde Sovjet-Unie?

2. Met welke van de andere voormalige Sovjetrepublieken werd ondertussen een nieuwe consulaire overeenkomst afgesloten? In welke van deze landen heeft BelgiŽ consulaten, en welke landen hebben consulaten in BelgiŽ? Op welke manier worden deze consulaten beschermd, bij ontbreken van een nieuwe consulaire overeenkomst?

3. Bekleden de Baltische Staten in deze een aparte positie, aangezien deze staten reeds tijdens het interbellum onafhankelijk waren?

4. In welke mate hebben consulaire overeenkomsten een gemengd karakter?

Antwoord ontvangen op 22 juli 2008 :

1. Het was opportuun een nieuwe consulaire overeenkomst te sluiten omdat de bepalingen van de consulaire overeenkomst van 12 juli 1972 op een aantal punten niet meer voldeden aan de huidige noden.

2. Er werden geen andere consulaire verdragen gesloten met landen die ontstonden uit de vroegere Unie van Socialistische Sovjetrepublieken. De consulaten van België in die landen en de consulaten van die landen in België werken in het raam van het verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer. Dit verdrag voorziet voldoende beschermingsregels.

Regelmatig worden consulaten over en weer geopend. De meest actuele lijst van Belgische consulaten en van consulaten in België kan altijd geconsulteerd worden op de website van mijn departement (www.diplomatie.be).

3. De Baltische staten verkeren in een andere positie dan de overige landen uit de vroegere Unie van Socialistische Sovjetrepublieken. De staten zijn immers lid geworden van de Europese Unie.

4. In overeenstemming met een advies van de Raad van State, hebben consulaire overeenkomsten een gemengd karakter. De consulaire overeenkomst werd gemengd verklaard (federaal/gemeenschappen/gewesten) tijdens de vergadering van de Werkgroep Gemengde Verdragen van 21 maart 2006.