BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
13 maart 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-484

de Cťcile Thibaut (Ecolo-Groen)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
________
Maisons du diabŤte - Lokale Multidisciplinaire netwerken (LMN) - Subsidies - Rijksinstituut voor de ziekte en invaliditeitsverzekering(RIZIV) - Toekomstige overdracht van bevoegdheden
________
diabetes
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
verdeling van de bevoegdheden
________
13/3/2015 Verzending vraag
21/4/2015 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-626
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-484 d.d. 13 maart 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

De 'maisons du diabŤte' helpen patiŽnten om met hun ziekte te leven: bewustmaking over de oorzaken en de gevolgen van de ziekte, voedingsadviezen, raadplegingen van verpleegkundigen met bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie, advies met betrekking tot fysieke activiteiten, ... In BelgiŽ blijft het aantal diabetespatiŽnten stijgen; dit soort initiatieven is daarom van groot belang.

De provincie Luxemburg telt zeven 'maisons du diabŤte'; daar worden patiŽnten geholpen in samenwerking met de huisartsen.

Mijn vraag luidt: zal het RIZIV de subsidie voor de lokale multidisciplinaire netwerken (LMN) verlengen in afwachting van de overdracht van bevoegdheden, die gepland is voor dit jaar?

Antwoord ontvangen op 21 april 2015 :

Ik deel aan het geachte lid mee dat deze vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot die van mijn collega, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid