BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2017-2018
________
28 juni 2018
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1922

de Peter Van Rompuy (CD&V)

aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Staatsveiligheid - Cyberveiligheid - Chinese netwerkinfrastructuur - Veiligheid van het Belgische telefoonnetwerk
________
mobiele communicatie
staatsveiligheid
computercriminaliteit
China
mobiele telefoon
transmissienet
gegevensbescherming
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
________
28/6/2018 Verzending vraag
7/7/2018 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1921
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1922 d.d. 28 juni 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de cyberveiligheid is van belang voor de werking van de Gemeenschappen en de Gewesten.

Volgens de Britse cyberveiligheidsdienst hypothekeert de netwerkinfrastructuur van het Chinese ZTE de nationale veiligheid. In BelgiŽ is Telenet afnemer van de infrastructuur van ZTE voor mobiele netwerken. Maar ook de Belgische Staatsveiligheid waarschuwde dat ZTE en Huawei potentieel de veiligheid en betrouwbaarheid van het Belgisch telefoonnetwerk kunnen bedreigen. Huawei levert op zijn beurt telecomapparatuur aan Belgacom, Mobistar en Base.

1) Wat is uw mening over deze informatie ?

2) Werd er een advies gevraagd aan de Staatsveiligheid of de cyberveiligheid ?

3) Bent u op de hoogte van Amerikaanse en Britse rapporten hieromtrent ? Welke relevante informatie geven deze rapporten ons over BelgiŽ ?

4) Is er hierover al contact geweest met Europese instellingen of andere Europese landen ?

Antwoord ontvangen op 7 juli 2018 :

Voor het antwoord op uw vraag dien ik u te verwijzen naar mijn collega’s, de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post en de minister van Justitie, die bevoegd zijn in deze materie.