BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
28 juni 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9440

de Filip Dewinter (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
Katten en honden - Verkoop in winkels - Impulsaankopen - Overzicht
________
huisdier
dierenwinkel
verkoopvergunning
dierenbescherming
welzijn van dieren
________
28/6/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9440 d.d. 28 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om impulsaankopen tegen te gaan en de socialisatie van honden en katten te bevorderen, mogen volgens artikel 12 § 3 van de wet van 14.08.1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in de winkelruimte of hun aanhorigheden van de handelszaken voor de verhandeling van dieren geen katten of honden gehouden of tentoongesteld worden.

Deze regeling zorgt voor een aantal onduidelijkheden. De "geest van de wet" was namelijk de verkoop van puppy's en kittens te verbieden in om het even welke winkel, en dit om impulsaankopen tegen te gaan. Nochtans zijn er vandaag de dag in dit land toch een aantal dierenspeciaalzaken die - ondanks de geldende wetgeving - toch katten en honden te koop aanbieden.

In antwoord op schriftelijke vraag nr. 4-1540 van 5 september 2008 van de heer Wouter Beke antwoordde de toenmalige minister van Volksgezondheid dat de wetgever de verkoop van honden en katten in winkels duidelijk wil verbieden en dat hij dit soort activiteit enkel nog door fokkers wil laten uitoefenen. Nog volgens het antwoord: "zoals ik reeds heb onderstreept in mijn antwoorden op andere vragen hebben dierenhandelaars twee alternatieven: ofwel geen honden en katten meer verkopen in hun winkels ofwel zich omschakelen tot fokkers, ofwel die twee activiteiten parallel uitoefenen, maar op verschillende plaatsen".

Graag had ik in dit kader volgende zaken van u vernomen:

1) Mogen katten en honden nog verkocht worden in winkels of niet? Hoe kan het dat bepaalde winkels in dit land, ondanks de geldende wetgeving ter zake, toch nog kittens en puppy's in hun zaak kunnen aanbieden?

2) Hoeveel winkels in dit land bieden vandaag de dag kittens en puppy's te koop aan in hun zaak? Graag een oplijsting van alle details van de betreffende zaken (naam, adres, erkenningsnummer…).

3) Hoeveel winkels werden de afgelopen vier jaar gecontroleerd om na te gaan of ze de geldende wetgeving inzake de verkoop van katten en honden naleefden? Hoeveel winkels waren in orde? In hoeveel winkels werden inbreuken vastgesteld? Graag een opsplitsing per jaar en de gegevens van de winkels.

4) Klopt het dat de combinatie van een dierenspeciaalzaak met de tentoonstelling/verkoop van puppy's en kittens wel toegelaten is? En dat enkel de combinatieverkoop van puppy's en kittens met andere dieren verboden is? Hoe kan dit volgens de geldende wetgeving verklaard worden?

5) Is er in dit kader reeds overleg geweest met de deelstaten met betrekking tot de overheveling van het beleidsdomein "dierenwelzijn" naar de deelstaten in het kader van de staatshervorming? Is dit onderwerp ook ter sprake gekomen? Zo ja, wat was de uitkomst?