BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
11 juni 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9311

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Cybercrime - Botnet Citadel - Stand van zaken
________
computercriminaliteit
misdaadbestrijding
kredietinstelling
________
11/6/2013 Verzending vraag
18/9/2013 Rappel
24/9/2013 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9312
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9311 d.d. 11 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin juni boekten de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI in samenwerking met Microsoft een succes door de botnet Citadel grotendeels uit te schakelen. De botnet is al lang actief en wist meer dan een half miljard dollar te stelen van verschillende bankrekeningen. De meest prominente slachtoffers waren volgens Reuters onder andere Paypal, eBay, Bank of America, Credit Suisse, enzovoort. Van de zowat 1á400 actieve botnets zijn er meer dan 1á000 uitgeschakeld. De Amerikanen vermoedden dat de dader(s) afkomstig zijn uit Oost-Europa, omdat computers in Rusland en Oekra´ne niet aangevallen zijn.

Graag had ik de geachte minister volgende vragen gesteld:

1) Zijn er in ons land bedrijven of particulieren aangevallen door Citadel? Heeft u daarover meldingen ontvangen? Kan u toelichten met cijfers of andere informatie?

2) Is er geld van Belgische rekeningen gestolen door deze botnet? Kan u cijfermatig toelichten?

3) Is de overheid aangevallen geweest door deze botnet? Kan u toelichten?

4) Hoe evalueert u de mogelijke oorsprong van Citadel uit Oost-Europa?

Antwoord ontvangen op 24 september 2013 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheden van mijn collega de minister van Justitie, aan wie u de vragen tevens gesteld heeft.