BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
8 mei 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8975

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Cybercriminaliteit in de bankwereld
________
computercriminaliteit
computerpiraterij
bank
kredietinstelling
elektronische post
________
8/5/2013 Verzending vraag
18/9/2013 Rappel
12/11/2013 Rappel
24/2/2014 Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3449
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8975 d.d. 8 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vorig jaar kregen Nederlanders een valse e-mail van de belastingdienst met de vraag om 500 euro over te schrijven van hun bankrekening. Het ging om Rabobank, ING en ABN. De criminelen gebruikten e-mailadressen als noanswer_859@rabobank.nl om mensen op te lichten. In eerste instantie ging het om phishingaanvallen om zo aan bankgegevens te komen. In tweede instantie werd men, wanneer men klikte op de link in de e-mail, doorverbonden naar een buitenlandse website die schadelijke software installeerde. Dergelijke frauduleuze mails en phishingpraktijken komen ook in ons land voor. De criminelen gaan zelfs nog een stapje verder. Zo circuleren er mails waarin de bank zogezegd meldt dat ze weet heeft van deze mails. Om de veiligheid te garanderen, wordt de klant gevraagd om zijn gegevens bij te werken.

Het Nederlands is zodanig slecht dat het zeer waarschijnlijk is dat het om buitenlandse oplichters gaat. De link die zogezegd naar de website van de bank leidt, ziet er ook zeer realistisch uit.

Graag had ik de geachte minister volgende vragen gesteld:

1) Heeft u weet van valse mails van banken met de vraag om bijvoorbeeld via een link de gegevens bij te werken? Heeft u cijfermateriaal over klachten of meldingen over phishing, en kan u deze cijfers meedelen? Hoeveel mensen zijn al daadwerkelijk slachtoffer geworden? Is er sprake van een groei inzake phishing en andere vormen van internetoplichting?

2) Welke acties heeft u ondernomen teneinde de toegang tot de malafide websites te bemoeilijken?

3) Zijn er in ons land reeds mensen aangehouden die zich met zulke praktijken (bv. phishing) bezighielden? Kan u dit toelichten?

4) Heeft u hierover al contact gehad met Nederland of andere landen, gezien zulke praktijken niet enkel tot ons land beperkt blijven? Kan u dit toelichten?

5) Circuleren er ook in BelgiŽ e-mails die zogezegd van de fiscus komen met de vraag om geld van een bankrekening over te schrijven? Kan u dit toelichten? Heeft u hierover klachten ontvangen, en hoeveel?

6) Zijn volgens u de oplichters, die dergelijke mails sturen, dezelfde criminelen die eerder e-mails in naam van banken stuurden? Gaat het aldus om criminelen die hun tactiek aanpassen en nu net inspelen op de ongerustheid omtrent eerdere valse e-mails?

Antwoord ontvangen op 24 februari 2014 :

Ik verwijs u naar mijn antwoord op uw schriftelijke parlementaire vraag nr. 5-8976.