BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
14 maart 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8513

de Jurgen Ceder (Onafhankelijke)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
SyriŽ - Belgische moslimjongeren - Sharia4Belgium - Rapport
________
SyriŽ
religieus conservatisme
staatsveiligheid
extremisme
islam
terrorisme
radicalisering
________
14/3/2013 Verzending vraag
30/10/2013 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8514
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8513 d.d. 14 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Standaard van 11 maart 2013 stelt dat "uit informatie van de Belgische Veiligheidsdiensten" blijkt dat verschillende Belgische moslimjongeren zouden vechten in SyriŽ tegen het bewind van Assad.

Het zou gaan om een zeventigtal jongeren uit de entourage van Sharia4Belgium. Het betreffende rapport van de veiligheidsdiensten zou tot stand gekomen zijn naar aanleiding van het gerechtelijk onderzoek tegen Sharia4Belgium.

1) Klopt deze informatie?

2) Bestaat er inderdaad een rapport over deze activiteiten? Kan het parlement daar kennis van nemen?

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2013 :

Ik verwijs u naar de veelvuldige antwoorden die op deze vragen gegeven werden tijdens de besprekingen aangaande deze problematiek in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en in de plenaire vergaderingen van de Kamer en de Senaat.