BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
23 november 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7390

de Hassan Bousetta (PS)

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
________
Onderdanen van de Europese Unie - Uitzettingen - Statistieken
________
verwijdering
EU-onderdaan
verblijfsrecht
vrij verkeer van personen
officiŽle statistiek
________
23/11/2012 Verzending vraag
23/1/2013 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7390 d.d. 23 november 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

In antwoord op mijn vraag om uitleg 5-2054 over de ďde uitzetting van onderdanen van de Europese UnieĒ antwoordde de staatssecretaris dat BelgiŽ inderdaad een einde heeft gesteld aan het verblijf van leden van de Europese Unie in overeenstemming met het communautair recht met als motief dat die personen een onredelijke belasting vormden voor het Belgische socialebijstandsstelsel.

U beschikte destijds (15/5/2012, Handelingen 5-149COM) niet over statistieken en u vroeg om ze te bezorgen in antwoord op een schriftelijke vraag.

Ik richt me dan ook opnieuw tot u in het kader van een schriftelijke vraag om een algemeen idee te krijgen van het standpunt van BelgiŽ in vergelijking met de buurlanden inzake de uitzetting van Europese onderdanen, die deel uitmaakt van een fundamenteel beleid van de Europese Unie, namelijk het burgerschap en het recht op vrij verkeer.

Kunt u mij de statistieken bezorgen waarover u momenteel beschikt met betrekking tot het aandeel van de Belgische uitzettingen ten opzichte van het geheel van uitzettingen door de andere lidstaten?

Antwoord ontvangen op 23 januari 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De Europese unie (EU)- onderdanen die een onredelijke belasting betekenen voor het Belgisch sociale bijstandsstelsel worden niet echt “uitgezet” uit België. Er wordt slechts een einde gesteld aan hun verblijfsrecht in toepassing van de Europese richtlijnen. Wanneer een EU-burger betekening krijgt van een beslissing waarbij een einde wordt gesteld aan zijn verblijfsrecht, wordt hij uitgenodigd om het grondgebied te verlaten.

In 2012 werden 1917 verblijfsvergunningen ingetrokken van EU-burgers die een onredelijke belasting betekenden voor het sociale zekerheidsstelsel. Onderstaande tabel geeft per nationaliteit, het aantal EU-burgers weer die het voorwerp uitmaakten van een intrekking van hun verblijfsrecht om deze reden.

Bulgarije

235

Duitsland

27

Frankrijk

123

Griekenland

10

Groot-Brittannië

19

Hongarije

9

Italië

119

Litouwen

1

Luxemburg

1

Nederland

120

Noorwegen

1

Polen

52

Portugal

42

Roemenië

623

Slowakije

102

Slovenië

1

Spanje

270

Tsjechië

7

Familieleden van EU-burgers

155

Totaal

1.917

De Dienst vreemdelingenzaken beschikt echter niet over statistieken betreffende het aantal intrekkingen van verblijf in de andere Lidstaten van de Europese Unie en is dan ook niet in de mogelijkheid deze gegevens te vergelijken met deze van andere lidstaten.