BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4829

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
Georganiseerde misdaad - Prioriteiten - Seksuele uitbuiting
________
georganiseerde misdaad
prostitutie
mensenhandel
________
23/12/2011 Verzending vraag
5/9/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3092
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4829 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Van de naar schatting 23 000 prostituees in BelgiŽ blijkt 80 % het slachtoffer van diverse vormen van uitbuiting. Paul Van Thielen, topman van de federale politie, bestempelt dit probleem als de meeste ernstige vorm van criminaliteit. Hulporganisaties op het terrein bevestigen deze analyse en illustreren deze uitbuiting met schrijnende voorbeelden. Anderzijds beklemtonen zij dat de aandacht van de politiediensten voor dit fenomeen drastisch verminderde, onder andere door de meer doorgedreven aandacht voor de bestrijding van het terrorisme.

In deze context getuigt de heer Paul Van Thielen dat hij deze topprioriteit aan de betrokken ministers zal voorleggen, dit naar aanleiding van het Nationaal Veiligheidsbeeld, het resultaat van een groep strategische analisten die een toekomstvoorspelling uitwerkten met betrekking tot de criminaliteitsevoluties in de komende jaren. Op het lijstje van georganiseerde misdaad prijkt seksuele uitbuiting op de eerste plaats. Van Thielen hoopt dat de ministers deze prioriteitenlijst zullen behouden. De keuze daarvan wordt voor het einde van 2011 afgerond.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Beaamt de minister dat de seksuele uitbuiting als hoogste prioriteit op de lijst georganiseerde misdaad prijkt?

2) Is de minister een voorstander om deze prioriteit ook als eerste te behouden, het advies van de top van de federale politie te volgen en daarvoor de nodige middelen te alloceren?

3) Wanneer zal de minister, in overleg met de betrokken collegae, deze prioriteitenlijst afwerken en besluiten? Beschouwt de minister deze keuzes als behorende tot de bevoegdheden van een ontslagnemende regering of schuift zij deze keuzes door naar een volgende federale regering?

Antwoord ontvangen op 5 september 2012 :
  1. De seksuele uitbuiting werd inderdaad, als vorm van mensenhandel, als één van de prioriteiten opgenomen in het nationaal veiligheidsplan 2012-2015 (NVP).

  2. De prioriteiten van het NVP bevatten geen rangorde. Wel werd in dit plan het accent gelegd op die inbreuken die een aanslag op de fysieke integriteit bevatten. Het is duidelijk dat de prioriteitenstelling effect heeft op de politionele middelenallocatie. Echter, de prioriteiten zijn geen exclusiviteiten. Het belangrijkste gevolg van de prioriteitenstelling is dat voor de prioriteiten een nationaal programma van geïntegreerde (met alle partners) en integrale (in al zijn aspecten) aanpak wordt uitgewerkt.

  3. In maart 2012 hebben mijn collega van Justitie en ikzelf het NVP afgewerkt en, met goedkeuring van de regering, kenbaar gemaakt aan het parlement.