BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
17 oktober 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3485

de Jan Durnez (CD&V)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
Telefoonboek - Leesbaarheid - Telefoonzones per boekdeel
________
jaarboek
telefoon
________
17/10/2011 Verzending vraag
21/11/2011 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3103
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3485 d.d. 17 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs werd het nieuwe telefoonboek afgeleverd bij de burgers. In tegenstelling tot vroeger was er geen aparte witte en gouden gids, maar zitten beiden in één gecombineerd. Wat in West-Vlaanderen opviel, is dat het aantal telefoonzones in één boekdeel opnieuw gereduceerd is en dat de boekdelen tegenwoordig in een heel klein lettertype worden gedrukt. In de vorige editie was het lettertype groter en makkelijker leesbaar. Daarnaast besloeg de vorige editie meer telefoonzones per boekdeel. Voorheen was er zelfs nog een telefoonboek waarin alle telefoonzones van West-Vlaanderen waren opgenomen in één boekdeel.

Mijn vragen aan U, Mijnheer de Minister,

1) Toegankelijkheid voor slechtzienden is algemeen genomen een aandachtspunt bij beleidsmakers. In de nieuwste editie van het telefoonboek moest ik echter vaststellen dat ook mensen die, volgens de oogartsen, nog over goede ogen beschikken, moeilijkheden ondervinden om een telefoonnummer vlot terug te vinden. Zult U enig initiatief ondernemen, opdat het telefoonboek voor iedereen leesbaar zou zijn (zowel goedzienden als slechtzienden)?

2) Het aantal telefoonzones die in het telefoonboek worden opgenomen, worden doorheen de jaren steeds kleiner, iets wat ik sterk betreur. Is het de bedoeling om die zones terug te vergroten of tenderen we naar een telefoongids per gemeente? In een steeds groter wordende, geglobaliseerde samenleving, lijkt een grotere zone mij alvast veel nuttiger.

Antwoord ontvangen op 21 november 2011 :

1) Het artikel 32 van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, bepaalt alleen dat er een universele telefoongids op papier moet afgedrukt worden. Verder zijn er geen bijkomende eisen qua leesbaarheid opgenomen in voornoemde wet. Een wetgevend initiatief terzake is niet wenselijk maar ik zal uw opmerkingen inzake de leesbaarheid van de huidige telefoongidsen wel overmaken aan de aanbieder van de telefoongidsen.

2) Het aantal zones dat in één telefoongids opgenomen wordt, neemt inderdaad af. Bijvoorbeeld voor de zone 02 - Brussel, worden sinds 2010 drie telefoongidsen gecreëerd in plaats van de vroegere twee. De abonnees konden er op gratis verzoek de gids verkrijgen die ze niet hadden gekregen. Slechts 1 % van de Brusselse abonnees stelden die vraag in 2010. Dit geeft aan dat de meeste gebruikers geen nood hebben aan een telefoongids die meer zones bevat.

Dergelijke kleinere opdeling maakt niet alleen de verdeling gemakkelijker maar heeft daarnaast ook een positief effect op het milieu aangezien het papierverbruik drastisch afneemt.