BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
29 september 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3238

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de minister van Pensioenen en Grote Steden
________
Zelfstandige in bijberoep - Sociale bijdragen - Pensioenrechten
________
zelfstandig beroep
dubbel beroep
sociale bijdrage
pensioenregeling
officiŽle statistiek
________
29/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3240
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5101
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3238 d.d. 29 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er zijn in BelgiŽ zo'n 220.000 mensen die een zelfstandig bijberoep uitoefenen. Dit cijfer blijft aangroeien. Zelfstandige in Bijberoep vormt voor velen een ideale springplank naar een eigen zaak.

De zelfstandige in bijberoep is wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Vanaf een netto-belastbaar jaarinkomen van Ä 1 341,96 uit die zelfstandige activiteit, is de zelfstandige in bijberoep gehouden tot het betalen van sociale bijdragen.

De sociale bijdragen uit hoofde van een zelfstandig bijberoep genereren in de meeste gevallen geen sociale rechten en worden aanzien als louter een solidariteitsbijdrage.

Zelfstandigen in bijberoep die minstens dezelfde bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep openen wel pensioenrechten.

Graag had ik hieromtrent dan ook een gedetailleerd antwoord ontvangen op volgende vragen:

1) Welke is de totaliteit van de sociale bijdragen uit hoofde van een zelfstandig in bijberoep en dit op jaarbasis voor respectievelijk de laatste drie jaren?

2) Hoeveel zelfstandigen in beroep betalen geen sociale bijdrage?

3) Hoeveel zelfstandigen in bijberoep betalen minstens dezelfde sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep?

4) Hoeveel pensioenen worden betaald aan deze laatste categorie?