BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
11 februari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1327

de GŘler Turan (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Internering - Personen met een psychische aandoening of geestesziekte - Aantallen - Periode van internering
________
opname in psychiatrische kliniek
sociaal verweer
officiŰle statistiek
buitenlandse staatsburger
________
11/2/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1327 d.d. 11 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Internering is een juridische maatregel voor wie als persoon met een psychische aandoening of geestesziekte, een misdaad of wanbedrijf pleegde en hierbij een gevaar vormt voor de maatschappij.

Bij een internering doet de rechter geen uitspraak over schuld, noch over een straf. Er is wel een verplichting tot behandeling en verpleging in een psychiatrisch ziekenhuis of een psychiatrische afdeling van een penitentiaire instelling of gevangenis. Deze maatregel is voor onbepaalde duur, maar kan om de zes maand herzien worden. De Commissie tot bescherming van de maatschappij kan om de zes maand beslissen om de maatregelen bij te sturen of de betrokkene op proef vrij te laten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel personen zijn momenteel ge´nterneerd in BelgiŰ?

2) Hoeveel dokters en verplegend personeel staan in voor de behandeling en verpleging van ge´nterneerden?

3) Hoe lang duurt de gemiddelde periode van internering?

4) Hoeveel procent van de ge´nterneerden wordt vrij gelaten? Hoeveel ge´nterneerden werden de voorbije vijf jaar vrijgelaten (graag met een opdeling per jaar)?

5) Hoeveel ge´nterneerden zijn van niet-Europese origine?

6) Hoeveel procent van de ge´nterneerden van niet-Europese origine wordt vrijgelaten?

7) Hoe lang duurt de gemiddelde periode van internering voor ge´nterneerden van niet-Europese origine?