BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
24 februari 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11172

de Fabienne Winckel (PS)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
Rookverbod - Gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek - Voetbalstadions - Reglement van inwendige orde
________
nicotineverslaving
sportaccommodatie
sportorganisatie
________
24/2/2014 Verzending vraag
12/3/2014 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11172 d.d. 24 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

De wet van 22 december 2009 voorziet in een volledig rookverbod in alle gesloten plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek.

Onder gesloten plaats wordt verstaan: plaats door wanden afgesloten van de omgeving en voorzien van een plafond of zoldering. Onder toegankelijk voor het publiek wordt verstaan: plaats waarvan de toegang niet beperkt is tot de gezinssfeer. De wet vermeldt onder meer inrichtingen of gebouwen van volgende aard: overheidsplaatsen, stations, luchthavens, handelszaken,  plaatsen waar sport wordt beoefend. Onder sportruimte wordt verstaan: een ruimte of infrastructuur afgescheiden van de openbare weg waar een sport wordt beoefend…

1) Moeten we voetbalstadions zoals het Koning Boudewijnstadion, het Constant Vanden Stockstadion, het Tondreaustadion, Sclessin…als gesloten plaatsen beschouwen of niet? Wat is een gesloten stadion overigens? Zijn sigaretten op de zit- en staantribunes van de voetbalstadions toegelaten of verboden? 

2) Of komt het de organisatoren of uitbaters toe om desgevallend een dergelijk verbod in hun reglement van inwendige orde op te nemen en in sancties te voorzien in geval van overtreding? Als het de organisatoren zijn die over het verbod beslissen, kunt u dan meedelen welke Belgische stadions dat rookverbod binnen het stadion in hun reglement van inwendige orde hebben ingeschreven?

Antwoord ontvangen op 12 maart 2014 :

1. De wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook definieert inderdaad een gesloten plaats als een plaats “door wanden afgesloten van de omgeving en voorzien van een plafond of zoldering”. De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, die bevoegd is voor de toepassing van deze wetgeving, is van mening dat de tribunes van een voetbalstadion niet vallen onder deze definitie. Hoewel vaak overdekt, zijn deze tribunes immers niet afgesloten van de omgeving door wanden aangezien minstens een van de zijkanten volledig open is. Roken is dus toegelaten in de tribunes van voetbalstadions.

Het spreekt evenwel voor zich dat het rookverbod wel van toepassing is in alle gesloten ruimtes van een stadion (loges, toiletten, vestiaires, gangen, …)

2. Niets belet de eigenaars van de stadions om een huishoudelijk reglement op te stellen waarin vermeld is dat roken verboden is op de tribunes. De wet verplicht hen daar echter niet toe. Bij mijn weten is er in ons land geen enkel stadion dat een dergelijke regel toepast.