BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
20 november 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10423

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Telefoonbeveiliging - Vingerafdruk - Risico's - Cybercriminelen - Privacy
________
telefoon- en briefgeheim
gegevensbescherming
computercriminaliteit
biometrie
mobiele telefoon
geheime dienst
spionage
mobiele communicatie
________
20/11/2013 Verzending vraag
30/1/2014 Rappel
4/3/2014 Rappel
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10423 d.d. 20 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De minister van Binnenlandse Zaken meldde mij, nadat ik de vraag aan haar stelde, dat ik deze aan u moet stellen.

Een telefoon beveiligen via de vingerafdruk lijkt een nieuwe trend te worden. Toch waarschuwen experts dat dit systeem zeker (nog niet) veilig is en dat mensen met interesse in deze gegevens relatief simpel kunnen binnendringen in een gsm. Uit een recent debat hierover in de Verenigde Staten bleek dat bedrijven actief in de telecomindustrie dergelijke gegevens ook aan de overheid zouden kunnen doorspelen.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen :

1) Acht de geachte minister het mogelijk dat cybercriminelen dit achterpoortje, zoals beschreven in de toelichting, zullen misbruiken?Graag toelichting.

2) Ervaart zij dit nieuwsbericht als ernstig wat betreft privacy, gelet op mogelijke inbreuken door criminelen en buitenlandse inlichtingendiensten? Waarom wel of niet? Kan ze toelichten?

3) Acht de minister het mogelijk dat Belgische telefoongebruikers via deze techniek gegevens zullen doorspelen aan buitenlandse inlichtingendiensten?