BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
18 november 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10408

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Cybercrime - BelgiŽ - CERT - Stijging - Cijfergegevens - Computers, tablets en smartphones
________
computercriminaliteit
officiŽle statistiek
computervirus
ministerie
microcomputer
________
18/11/2013 Verzending vraag
30/1/2014 Rappel
4/3/2014 Rappel
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10408 d.d. 18 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik stelde deze vragen (5-10.265) reeds aan de minister voor ontwikkelingssamenwerking, maar hij vertelde me dat ik mij tot u moest richten. "De voorbije zes maanden zijn in BelgiŽ zeker 350.000 computers besmet om schadelijke software te verspreiden of aanvallen op computers van bedrijven of overheden te ondersteunen." Dat was in verschillende kranten te lezen op 25 oktober. Een expert van CERT noemde de onthullingen "nog maar het topje van de ijsberg". Tevens zou het aantal meldingen door bedrijven en organisaties in de laatste vijf jaar sterk gestegen zijn.

Ik heb volgende vragen voor u:

1) Hoe evalueert u deze cijfers? Liggen ze in de lijn van de verwachtingen, of zijn het toch straffe cijfers? Kan u toelichten?

2) Kan u mij, voor de laatste vijf jaar, het aantal meldingen door bedrijven en organisaties meedelen? Kan u cijfers, opgedeeld per jaar, geven voor:

a) het aantal meldingen/vaststellingen van bedrijven of organisaties waar computers besmet geraakt zijn;

b) het aantal meldingen/vaststellingen van bedrijven of organisaties die aangevallen zijn door besmette computers of cybercriminelen?

3) Kan u dit tevens doen voor de overheidsdiensten, opgedeeld in de categorieŽn a en b zoals in de vorige vraag?

4) Kan u mij een globaal cijfers geven over het aantal besmettingen van computers in ons land? Kan u dit cijfer voor de laatste vijf jaar geven, of ten minste voor zover hier cijfers over bestaan?

5) Hoe moeten we de uitspraak dat dit "nog maar het topje van de ijsberg" is interpreteren? Ligt het aantal besmet computers aldus nog exponentieel veel hoger, is de registratie nog niet op punt om het aantal besmettingen preciezer vast te stellen, Ö ? Kan u uitgebreid toelichten?

6) Is het besmetten van tablets en smartphones iets wat ook aandacht vereist, of ligt de focus enkel op computers? Zijn er cijfers over het aantal besmette tablets en smarthpones en zo jaar kan u deze meedelen? Komen hierover meldingen binnen?

7) Mogen we uit deze vaststellingen van het CERT besluiten dat cybercrime niet enkel een kwestie van buitenlandse cybercriminelen is, maar ook een probleem dat zich resoluut vanuit BelgiŽ zelf verspreidt? Kan u toelichten?