BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
4 november 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10268

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Cybercrime - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Valse e-mails - Phishing - Meldingsprocedure
________
computercriminaliteit
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
computerpiraterij
elektronische post
________
4/11/2013 Verzending vraag
7/1/2014 Rappel
13/2/2014 Rappel
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10267
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10268 d.d. 4 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

"De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) krijgt steeds meer berichten over frauduleuze e-mails over kinderbijslag. Gezinnen krijgen zulke mails, zogezegd van hun kinderbijslagfonds, waarin aangekondigd wordt dat ze een bepaald bedrag terugkrijgen en via een link gevraagd wordt hun bankgegevens in te vullen," aldus een persbericht van de RKW. Op die manier hebben cybercriminelen alweer een manier gevonden om mensen op te lichten. Mensen die zulk een e-mail krijgen, wordt aangeraden om niet in te gaan op het aanbod en de RKW te verwittigen. In het persbericht zie ik wel niets staan over het verwittigen van CERT, de politie of andere betrokken veiligheidsdiensten. Nochtans werkt de RKW met de overheid en de FOD Sociale Zaken samen. Verder lijken de cybercriminelen een zeer specifiek onderwerp en publiek te kiezen voor hun phising: de gekende valse e-mails van banken kunnen naar zeer veel mensen gestuurd worden, maar dat lijkt bij deze berichten een stuk moeilijker.

Ik heb de volgende vragen voor de geachte ministers:

1) Heeft u cijfermateriaal over het aantal meldingen van deze vorm van phishing, en kan u deze meedelen?

2) Zijn er reeds mensen ingegaan op deze vorm van phishing? Hoeveel?

3) Heeft u informatie over de strategie van de criminelen, gelet op het specifieke doelpubliek waarvan zij willen stelen? Is het bijvoorbeeld mogelijk dat zij over een lijst beschikken van te mailen targets, of is dat daadwerkelijk zo? Kan u toelichten?

4) Acht de minister het correct dat meldingen hiervan moeten gebeuren bij RKW zelf, en niet direct aan de politie, CERT, of andere bevoegde instanties? Kan u toelichten?

5) Heeft u informatie over de afkomst van de daders, of van waar de e-mail berichten worden gestuurd? Kan u toelichten?