BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
13 april 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7526

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Werkzoekenden in Vlaanderen - Sancties wegens weigering aanleren landstaal
________
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
zoeken naar een baan
werkloze
taalonderwijs
officiŽle statistiek
________
13/4/2010 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7526 d.d. 13 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de minister mij het volgende meedelen voor de laatste vijf jaar, en dit op jaarbasis:

1. Hoeveel dossiers van werkzoekenden woonachtig in het Vlaams gewest werden door de VDAB naar de RVA doorgezonden met als reden dat de betrokkenen weigerden een cursus Nederlands te volgen om zo hun tewerkstellingskansen te verhogen?

2. Welk gevolg werd door de RVA aan deze dossiers gegeven en wat was de motivering daarvan?