BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 april 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7489

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten
________
Nationale Loterij
beschermheerschap
economische steun
sociale voorzieningen
buitenlandse staatsburger
politiek asiel
officiŽle statistiek
geografische spreiding
asielzoeker
________
7/4/2010 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5558
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7489 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het koninklijk besluit van 28 juli 2008 tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2008 werd door de Nationale Loterij, onder de bescherming van de minister van Werk, 7 012 000 euro voorbehouden voor de toekenning van subsidies voor de opvang van migranten en van erkende politieke vluchtelingen (rubriek 3.7).

1. Kan mij meegedeeld worden hoe deze middelen werden besteed? Indien zij als subsidie aan organisaties of instellingen werden verstrekt, kreeg ik graag specifiek de volgende informatie per organisatie / instelling:

- de naam van de organisatie / instelling;

- het bedrag dat werd toegekend;

- het specifiek oogmerk waarvoor dit bedrag werd toegekend;

- de taalgroep waartoe de organisatie, de instelling of het project behoort.

2. Welke zijn de selectiecriteria om al dan niet een project te steunen? Wie oordeelt daarover?

3. Werden er projecten afgewezen? Zo ja dewelke en om welke redenen?