BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 april 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7486

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Asielzoekers - Lokale opvanginitiatieven (LOI) - Verspreiding over de gewesten - Bezettingsgraad
________
politiek asiel
illegale migratie
buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht
sociale voorzieningen
geografische spreiding
asielzoeker
________
7/4/2010 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5552
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7486 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit de cijfers die de geachte minister mij ter beschikking stelde ingevolge mijn schriftelijke vraag nr. 4-1581 over het aantal opvangplaatsen voor (vermeende) asielzoekers over de verschillende LOI en de bezettingsgraad daarvan zijn enkele opmerkelijke vaststellingen te maken.

1. Zo beschikken 265 van de 308 Vlaamse gemeenten (86 %) over een LOI en opvangplaatsen; in WalloniŽ beschikken slechts 180 van de 262 gemeenten (68,7 %) over een LOI en in Brussel is dat slechts het geval voor 4 van de 19 gemeenten (21 %).

Hoe zijn deze verschillen te verklaren en trekt de geachte minister daar enige beleidsconclusie uit ?

2. Uit de cijfers blijkt eveneens dat Vlaanderen goed is voor 4 653 opvangplaatsen (65 %), WalloniŽ voor 2 462 (34,25 %) en Brussel voor 71 (0,01 %). Deze verhoudingen zijn niet in overeenstemming met het bevolkingsaandeel van de verschillende gewesten, vermits Vlaanderen in 2008 goed is voor 57,76 % van de totale bevolking, WalloniŽ voor 32,41 % en Brussel voor 9,83 %.

Hoe verklaart zij deze verschillen en trekt zij daar enige beleidsconclusie uit ?

3. Tevens blijkt dat de bezettingsgraad in de verschillende gewesten verschillend is. In Vlaanderen bedraagt die 95 %, in WalloniŽ slechts 9 1% en in Brussel 97 %. Daardoor vangt Vlaanderen effectief 66 % van de (vermeende) asielzoekers in LOI's op, WalloniŽ slechts 33 % en Brussel nog altijd 0,01 %.

Hoe verklaart zij deze verschillen en trekt zij daar, gelet op het feit dat de toewijzing gebeurt door Fedasil, enige beleidsconclusies uit ?