BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
12 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7203

de Caroline Persoons (MR)

aan de minister van Justitie
________
Minderjarige delinquenten - Overbrenging naar het justitiepaleis - Taxi's - Kostprijs - Vermindering - Maatregelen
________
overbrenging van gedetineerden
taxi
jeugdcriminaliteit
rechtspraak voor minderjarigen
gesloten opleidingsinstituut
________
12/3/2010 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7203 d.d. 12 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens de pers zouden minderjarige delinquenten in de meeste gevallen per taxi vanuit gesloten centra, zoals Everberg, naar het justitiepaleis worden overgebracht omdat de politiewagens die opdrachten niet kunnen verzekeren.

Dat zou niet gelden voor de jonge delinquenten die in de onthaalafdeling geplaatst zijn. Hun overbrenging zou worden verzekerd door de openbare instellingen voor jeugdbescherming (OIJB).

Die situatie doet vragen rijzen, vooral omdat in uw federale overheidsdienst (FOD) momenteel strenge besparingsmaatregelen worden toegepast, die essentiŽle elementen van de werking van Justitie treffen.

Een minderjarige die in Everberg geplaatst is en voor de jeugdrechtbank van Charleroi moet verschijnen, moet immers een afstand van meer dan 100 km afleggen. De rekening is snel gemaakt : gelet op het aantal overbrengingen per jaar en de huidige prijs van de taxi per km moet het kostenplaatje van die praktijk enorm oplopen.

Kan de minister mij bijgevolg laten weten :

- of die beweringen gegrond zijn;

- en zo ja, welke maatregelen hij denkt te nemen om die situatie te verhelpen?