BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
4 februari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6787

de Caroline Persoons (MR)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Stocletpaleis - UNESCO - Werelderfgoed van de mensheid - Erkenning - Gevolgen - Wetenschappelijk onderzoek - Internationale verplichtingen van de Belgische Staat - Maatregelen
________
architecturaal erfgoed
Unesco
bescherming van het erfgoed
________
4/2/2010 Verzending vraag
3/3/2010 Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1404
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6787 d.d. 4 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De erkenning op 27 juni 2009 van het Stocletpaleis, gelegen in Sint-Pieters-Woluwe, door het Werelderfgoedcomité van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) als een site die behoort tot het werelderfgoed van de mensheid is een aanzienlijke aanwinst voor het kunstpatrimonium van het Brussels Gewest.

Artikel 4 van de UNESCO-Overeenkomst inzake de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld van 16 november 1972 legt de verdragstaten een reeks verplichtingen op om het betrokken monument op afdoende wijze te beschermen.

Artikel 5 beveelt de landen die de UNESCO-Overeenkomst ondertekend hebben aan om in de mate van het mogelijke inspanningen te doen om studies en wetenschappelijk en technisch onderzoek te organiseren. Er wordt hun ook gevraagd hun methoden te perfectioneren teneinde de gevaren die hun cultureel en natuurlijk erfgoed bedreigen het hoofd te kunnen bieden.

Kan de minister mij bijgevolg meedelen welke maatregelen ze als minister bevoegd voor het Wetenschapsbeleid kan nemen om de Belgische Staat zijn internationale verplichtingen te doen nakomen, meer bepaald op het domein van het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Stocletpaleis?

Antwoord ontvangen op 3 maart 2010 :

Zoals het geachte lid, verheug ik me over de inschrijving van het Stocletpaleis op de lijst van goederen die van de Unesco het label “Cultureel en natuurlijk werelderfgoed” hebben gekregen.

Ik wens nochtans te benadrukken dat, als onroerend goed, het Stocletpaleis onder de bevoegdheid valt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met het beheer van de geklasseerde gebouwen op zijn grondgebied, terwijl de Franse Gemeenschap bevoegd is voor zijn bescherming op het vlak van het roerend goed.

Nochtans komt Federaal Wetenschapsbeleid ook tussen op twee niveaus:

    a) Op het niveau van het onderzoek: een van mijn prioriteiten is het doen samengaan van wetenschappelijk onderzoek, beheer en conservering van de collecties uit de Federale Wetenschappelijke Instellingen die onder mijn bevoegdheid vallen. In verband hiermee kan ik u al melden dat mijn diensten momenteel een initiatief voorbereiden rond “Art nouveau”, dat zal uitmonden in een nieuw onderzoeksproject en aan het publiek de kans zal geven deze artistieke beweging te ontdekken doorheen de rijke collecties (plastische kunst, toegepaste kunst, grafische kunst) die worden bewaard in de Federale Wetenschappelijke Instellingen. Parallel met dit initiatief zullen in een van de Federale Wetenschappelijke Instellingen, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, in 2012, zes nieuwe zalen gewijd worden aan de collectie Art nouveau en Art déco, uit België en het buitenland, die in het museum worden bewaard. Een catalogus zal dan ook beschikbaar zijn.

    b) De bewaring en de valorisering van het Stocletpaleis zouden op termijn kunnen deel uitmaken van een meer omvattend project rond art nouveau.