BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
20 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6539

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Belgacom - Teleboetieks - Taalgebruik
________
Proximus
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
________
20/1/2010 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6539 d.d. 20 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de teleboetieks van Belgacom worden aanraakschermen (touchscreens) gebruikt. Met uitzondering van Halle, wordt daarbij in heel BelgiŽ de mogelijkheid gegeven om gebruik te maken van het Nederlands en het Frans.

In zitting van 10 juli 2009 heeft de Vaste Commissie voor taaltoezicht geoordeeld dat dit in strijd is met de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, omdat enkel de taal van het gebied mag worden gebruikt. Dit advies werd aan de geachte minister meegedeeld.

Welk gevolg heeft zij, en bij uitbreiding Belgacom, aan dit advies gegeven?