BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
20 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6533

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
________
Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij - Onvolledige deelinventarissen - Stand van zaken
________
Rekenhof (BelgiŽ)
ministerie
materiaalbeheer
zaakregister
________
20/1/2010 Verzending vraag
4/2/2010 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6533 d.d. 20 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een rapport van het Rekenhof, goedgekeurd op 16 september 2009, blijkt dat sommige deelinventarissen op de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister de voorbije twee jaar niet meer zijn bijgewerkt.

1. Wat is de oorzaak van deze nalatigheid?

2. Zijn deze deelinventarissen intussen reeds geactualiseerd?

Antwoord ontvangen op 4 februari 2010 :

1 en 2. Het onderzoek van het Rekenhof was gericht op de materiële vaste activa met uitzondering van onroerende goederen en voorraden.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister onderschrijft de aanbevelingen van het Rekenhof en zal bijkomende inspanningen leveren om de geviseerde inventarissen te optimaliseren. Zo zullen de diensten onderling hun opvolging beter moeten afstemmen.

De FOD Kanselarij van de eerste minister zal in deze eveneens de mogelijkheden van Fedcom zo ruim mogelijk benutten zodra de nodige kennis verworven is.