BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
6 november 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4980

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de minister van Pensioenen en Grote Steden
________
Rijksdienst voor Pensioenen - Taalgebruik - Rekeninguittreksels
________
Rijksdienst voor Pensioenen
taalgebruik
________
6/11/2009 Verzending vraag
18/11/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4980 d.d. 6 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Aansluitend op het antwoord van de minister op mijn schriftelijke vraag nr. 4-3931 van 6 augustus 2009 betreffende het feit dat de Rijksdienst voor Pensioenen tweetalige vermeldingen op de rekeninguittreksels gebruikt, wat in strijd is met de taalwet in bestuurszaken, had ik graag vernomen wat de stand van zaken is in dit dossier en welke oplossing aan deze specifieke problematiek werd gegeven.

Antwoord ontvangen op 18 november 2009 :

In antwoord op uw vraag kan ik u laten weten dat de Rijksdienst voor pensioenen, samen met de bankinstelling, de technische mogelijkheden onderzoekt om eentalige referenties met betrekking tot de uitgever van de pensioenbetaling (afgekorte benaming, adres) op het rekeninguittreksel te laten vermelden.