BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
13 maart 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3182

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) - Ongeldige taalkaders - Maatregelen
________
instelling van openbaar nut
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
________
13/3/2009 Verzending vraag
15/4/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3182 d.d. 13 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het jaarverslag van de Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) van 2007 blijkt dat de taalkaders van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) niet meer geldig zijn, omdat de instelling nu onder het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren in sommige instellingen van openbaar nut, die eenzelfde trap van de hiŰrarchie vormen valt. De VCT vraagt daarom dat het BIRB nieuwe taalkaders zou indienen, waarbij technisch rekening wordt gehouden met dit koninklijk besluit.

Heeft de geachte minister reeds maatregelen genomen om bedoelde taalkaders te laten opstellen ?

Antwoord ontvangen op 15 april 2009 :

Een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) werd op 16 maart 2009 overgemaakt aan het kabinet van de minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.

Dit ontwerp van koninklijk besluit werd goedgekeurd door de raad van bestuur van het BIRB in de zitting van 4 maart 2009.