BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
13 maart 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3171

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de eerste minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid
________
Paleis voor Schone Kunsten - Taalkaders - Opstellen van nieuwe kaders - Beschikbare gegevens
________
schone kunsten
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
________
13/3/2009 Verzending vraag
8/4/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3171 d.d. 13 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het jaarverslag van de Vaste Commissie voor taaltoezicht voor het jaar 2007 wordt aangedrongen op de indiening van nieuwe taalkaders voor het Paleis voor Schone Kunsten. In deze nieuwe taalkaders moeten de bestanden ge´ntegreerd worden die betrekking hebben op het personeel van de overgenomen verenigingen zonder winstgevend doel (VZW), van de Filharmonische Vereniging van Brussel, de Vereniging voor tentoonstellingen van het Paleis voor Schone Kunsten, de publiekrechtelijke rechtspersoon "Paleis voor Schone Kunsten" en de publiekrechtelijke naamloze vennootschap met sociale doelstellingen "Paleis voor Schone Kunsten".

Hebben al deze verenigingen reeds de cijfergegevens beschikbaar gesteld die nodig zijn voor de nieuwe taalkaders ?

Heeft de geachte minister reeds de nodige maatregelen genomen om de nieuwe taalkaders te laten opstellen ? Op welke datum worden die van kracht ?

Antwoord ontvangen op 8 april 2009 :

Momenteel wordt de nodige informatie verzameld om een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de graden van de personeelsleden van het Paleis voor Schone Kunsten die een zelfde trap van de hiërarchie vormen, voor advies in te dienen bij de Vaste commissie voor Taaltoezicht.

De exacte inwerkingtreding van de taalkaders kan pas worden bepaald op het ogenblik dat het uiteindelijke taalkadersdossier zal zijn ingediend bij de voormelde commissie en dat deze hierover advies zal hebben uitgebracht.

In afwachting hiervan werden alvast op 26 maart 2009 de door de voormelde commissie gevraagde gegevens inzake de jaarlijkse controle van de taalkaders van het Paleis voor Schone Kunsten aan haar bezorgd.