BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
24 januari 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-234

de Karim Van Overmeire (Vlaams Belang)

aan de minister van Landsverdediging
________
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Personeelsbeleid - Overschrijding toegelaten personeel
________
museum
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
personeel
Rekenhof (BelgiŽ)
krijgsmacht
________
24/1/2008 Verzending vraag
3/3/2008 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-234 d.d. 24 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij de voorbereiding van de publicatie van het 163ste Boek van het Rekenhof onderzocht het Rekenhof het personeelsbeleid bij van het Koninklijk Legermuseum. Op het moment van dit onderzoek bedroeg de personeelsformatie 48 eenheden. Maar de effectieve personeelsbezetting bestond uit 22 statutaire personeelsleden, 33 contractuele werknemers en 105 militairen. Dit komt neer op een totaal van 160 eenheden of meer dan driemaal de personeelsformatie.

Hoe verklaart de geachte minister deze flagrante overschrijding van de personeelsformatie?

Antwoord ontvangen op 3 maart 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. Het Koninklijk Museum van het leger en de krijgsgeschiedenis is een wetenschappelijke instelling van de Staat die afhankelijk is van de minister van Landsverdediging en die het statuut van Staatsdienst met afzonderlijk beheer bezit.

2. Het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Koninklijk Museum van het leger en de krijgsgeschiedenis (KLM) voorziet 48 functies. Deze personeelsformatie is ontoereikend om de volledige behoefte in personeel in te vullen die nodig is om de goede werking van een instelling zoals het KLM te garanderen. Zodoende, geniet het KLM van de versterking van actieve militairen voor functies die niet worden voorzien in de bovenvernoemde personeelsformatie. Het gaat hier om dagen nachtwakers, personeel belast met het onderhoud en de renovatie van militair materiaal van de collecties en personeel bestemd voor het onderhoud van de installaties. Tegelijkertijd, beschikt het KLM eveneens over contractueel burgerpersoneel dat afwezige personeelsleden vervangt. Zij staan in voor onderhoudstaken en voor verschillende projecten van bepaalde duur. Deze functies, worden evenmin hernomen in de personeelsformatie maar worden toegelaten op basis van andere reglementaire bepalingen.